BalticGeo partneris - nepriklausomas privatus teismo ekspertas, įstatymų nustatyta tvarka įtrauktas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą.

Teismo ekspertas, turintis išsilavinimo ir specialaus pasirengimo bei ilgametės profesinės veiklos dėka įgytas išsamias nekilnojamojo turto kadastro srities žinias, teismo ar teisėjo pavedimu pagal kompetenciją atlieka ekspertizes nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo (kadastrinių matavimų) srityje, rengia ekspertinių tyrimų išvadas.

Teismo ekspertas teismo proceso šalies prašymu gali suteikti konsultaciją ir / ar atlikti ekspertinį tyrimą, kuris vėliau teismo byloje gali būti teikiamas kaip rašytinis įrodymas.

Ekspertizės ir ekspertiniai tyrimai atliekami griežtai vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, moksliškai patvirtintais, visuotinai pripažintais ir patikimais bei akredituotais tyrimo metodais.